item1a
item1a

2023

Ruth Lasters Losgeld

2022

Peter Verhelst Brokstukken van Menschendämmerung

2021

Caroline Pauwels Possibilisme

2020

Jozef Deleu, Cultuurpolitiek

2019

Anuna De Wever & Kyra Gantoin (YfC) Inzet voor het klimaat

2018

PEN Vlaanderen Voor hun inzet voor de vrije meningsuiting

2017

Apache Kritische onderzoeksjournalistiek

2016

Reinhilde Decleir Tutti Fratelli

2015

Fikry El Azzouzi Drarrie in de nacht/Reizen Jihad

2014

Jeroen Olyslaegers Winst/Occupy Antwerpen

2013

Paul De Grauwe Economics of Monetary Union

2012

Peter Holvoet-Hanssen De Reis naar Inframundo

2011

Philippe Van Parijs Politieke Filosofie

2010

Geert Buelens Europa! Europa!

2009

Luc Huyse Politieke sociologie

2008

David Van Reybrouck Missie

2007

vzw Roma Sociaal-Kultureel veldwerk

2006

Marleen Temmerman Onrust in de Onderbuik

2005

Christine Van Broeckhoven Verdediging van de rede

2004

Rik Pinxten De Artistieke Samenleving

2003

Wim Distelmans Euthanasiewet

2002

Pol Hoste De Lucht naar Mirabel

2001

Ludo Abicht Intelligente Emotie

2000

Zak Cartoons

1999

Sophie De Schaepdrijver De Groote Oorlog

1998

Pjeroo Roobjee Artistiek oeuvre

1997

Wannes Van de Velde Muzikaal oeuvre

1996

Gie van den Berghe Getuigen

1995

Tom Lanoye Maten en Gewichten

1994

Gal Grafisch werk

1993

Jan Blommaert & Jef Verschueren Het Belgische migrantendebat

1992

Paula d’Hondt Migrantenbeleid

1991

Frie Leysen Tien jaar deSingel

1990

André De Beul Politieke moed

1989

Stefaan Hertmans Poëtisch werk

1988

Leo Apostel Wijsgerig werk

1987

De Morgen / Paul Goossens Journalistiek

1986

Tone Brulin Toneelwerk

1985

Daniel Buyle BRT-journalistiek

1984

Leo Pleysier Kop in Kas

1983

Bert Van Hoorick In Tegenstroom

1982

Maurice De Wilde De Nieuwe Orde

1981

Robbe De Hert Filmoeuvre

1980

Lucienne Stassaert Parfait Amour

1979

Frans Boenders Denken in Tweespraak

1978

Roger M.J. de Neef Gestorven Getal

1977

Freddy de Vree Steden en Sentimenten

1976

Leonard Nolens Twee Vormen van Zwijgen

1975

Internationale Nieuwe Scène Mistero Buffo

1974

Fernand Auwera Zelfportret met Gesloten Ogen

1973

Rob Goswin Vanitas Vanitas

1972

Marcel van Maele Ik ruik mensenvlees zei de reus

1971

Eddy van Vliet Columbus Tevergeefs

1970

Roger Van de Velde Recht op Antwoord

1969

Patrick Conrad Mercantile Marine Engineering

1968

C.C. Krijgelmans Homunculi

1967

Jef Geeraerts De Troglodieten

1966

Astère M. Dhondt God in Vlaanderen

1965

Willy Roggeman Blues voor Glazen Blazers

1964

Daniël Robberechts Zesmaal

1963

Paul Snoek Richelieu

1962

Georges Hebbelinck De Journalist

1961

Hugues C. Pernath Het Masker Man

1960

Ward ruyslinck De Madonna met de Buil

1959

Libera Carlier Action Station – Go!

1958

Ivo Michiels Het Afscheid

1957

Albert Bontridder Dood Hout

1956

Frans De Bruyn Tekens in Steen

1955

Jos de Haes Gedaanten

1954

Frans Goddemaere Nola

1953

Maurice D’Haese De Heilige Gramschap

1952

Hugo Claus De Metsiers

1951

Christine D’Haen Gedichten

item1a

ALFA EN OMEGA

‘Raar, zeer raar dat ik hier vandaag sta. Want wie ben ik om een

Vlaamse, anti-clericale, literaire prijs te durven ontvangen, of toch iets

dat soms zo omschreven wordt? Wie ben ik om een prijs te ontvangen

die gesticht werd uit woede omdat een pastoor Het boek van Joachim van Babylon te gevaarlijk had bevonden voor het Vlaamse volk?

Ik ben slechts een Franstalige Brusselaar die in hetzelfde jaar als

de Arkprijs in een hôpital français geboren is, van ouders die Frans met elkaar spraken en in het Frans school hadden gelopen. Ik zat in het Franstalig katholiek onderwijs en heb het sindsdien nooit verlaten. Volgens de Belgische nomenclatuur ben ik dus helemaal geen Vlaamse vrijzinnige, maar een Franstalige katholiek. De leraar Nederlands had boeken laten kiezen uit

een redelijk lange lijst. Een van de leerlingen koos een roman van een

voor hem onbekende auteur, Marnix Gijsen, Het Boek van Joachim

van Babylon. Uit de kritische discussie, in een rood schrift teruggevonden, blijkt dat die leerling niet alleen het boek grondig gelezen had, maar zelfs een stuk secundaire literatuur was gaan verkennen. Die leraar zit vandaag in deze zaal. En de Franstalige leerling die Joachim van Babylon zo goed vond, dat ben ik.’

 

Ingekort fragment uit het dankwoord van Philippe Van Parijs (volledige toespraak staat in de brochure die kan gedownload worden op de pagina Publicaties)

item1a
item1a
item1a

© 2012 Stichting Arkcomité van het Vrije Woord | website by www.intertext.be

Foto: Luc Huyse, Arkprijslaureaat 2009 © Michiel Hendryckx | Cartoon © ZAK